Menu

Nazwisko małżonków po ślubie – jakie można wybrać? Jakie dokumenty wymienić? Jakie nazwisko będą nosić dzieci?

PRAWO RODZINNE

Nazwisko małżonków po ślubie

Zawarcie związku małżeńskiego pociąga za sobą doniosłe konsekwencje prawne – dochodzi do zmiany ustroju majątkowego, zmieniają się zasady dziedziczenia ustawowego ale także zwykle zmianie ulega nazwisko jednego z małżonków.

Jakie nazwisko mogą nosić małżonkowie?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego kobiety zwykle decydują się na zmianę dotychczas noszonego nazwiska poprzez przyjęcie nazwiska męża. Warto jednak wiedzieć jakie możliwości przewiduje polskie prawo.

Małżonkowie mogą:

  1. zachować swoje dotychczasowe nazwiska,
  2. przyjąć wspólne nazwisko (żony lub męża),
  3. dołączyć do swojego dotychczas noszonego nazwiska, nazwisko małżonka (przy czym utworzone w ten sposób nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów).

Jakie nazwiska mogą nosić dzieci urodzone w małżeństwie?

Podczas ustalania nazwiska jakie małżonkowie nosić będą po ślubie, zobowiązani są do wskazania jakie nazwisko nosić będą wspólne dzieci małżonków. Co istotne, oświadczenie w tym przedmiocie złożone przez małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jeszcze przed zawarciem małżeństwa nie ma charakteru ostatecznego, bowiem małżonkowie mogą przy sporządzaniu aktu stanu cywilnego pierwszego dziecka, zmienić nazwisko dziecka poprzez złożenia zgodnego oświadczenia.

Co do zasady i z mocy samego prawa, jeśli małżonkowie noszą to samo nazwisko, dzieci pochodzące z małżeństwa będą nosić nazwisko takie jak przyjęte przez małżonków. Małżonkowie mogą jednak inaczej ustalić tę kwestię, gdy noszą różne nazwiska. Rodzice mają możliwość wskazać, że dziecko będzie nosić nazwisko matki albo nazwisko ojca lub nazwisko będące połączeniem nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. W przypadku gdy małżonkowie nie złożą zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Jakie dokumenty należy wymienić w przypadku zmiany nazwiska?

Jeśli przebywasz za granicą, nie musisz przyjeżdżać do Polski, w celu złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Istnieje bowiem możliwość złożenia oświadczenia przed konsulem.

Zmiana nazwiska po ślubie wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów na nowe, uwzględniające nazwisko przyjęte po wstąpieniu w związek małżeński. O jakich dokumentach należy pamiętać:

  1. dowód osobisty,
  2. paszport,
  3. prawo jazdy.

Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna, za pozostałe dokumenty będziesz zobowiązany zapłacić.

Pamiętaj także o konieczności zgłoszenia zmiany nazwiska do banku, w którym posiadasz rachunek. Możesz tego dokonać po otrzymaniu nowego dowodu osobistego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą pamiętaj także o zgłoszeniu zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli pracujesz – poinformuj pracodawcę o zmianie danych, a jeśli studiujesz – przekaż informację do dziekanatu uczelni.

W przypadku wątpliwości – skontaktuj się z Kancelarią.

opublikowano: 30.09.2022 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383